Viktig!

Om du inte förstår något av de språk som detta dokument för närvarande är tillgängligt på, så ber vi dig att absolut inte godkänna och inte acceptera avtalet och, följaktligen, inte fortsätta använda applikationen. Vid eventuella skillnader mellan en översättning och den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller - den engelska versionen råder. Genom att fortsätta använda vår applikation samtycker du därför till att du har förstått villkoren för detta dokument på ett av de språk som det för närvarande är tillgängligt på.